Primary tabs

VDO : สัมมนา "ลงทุนทอง 57 วิกฤตหรือโอกาส"

สัมมนา "ลงทุนทอง 57 วิกฤตหรือโอกาส"
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทองคำ

ช่วงที่ 1
"แนวโน้มเศรษฐกิจโลก-ทองปี 57 ฟื้นหรือฟุบ"
โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และ คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ

ช่วงที่ 2
"พื้นฐาน เทคนิค กลยุทธ์ลงทุนทองปี 57"
โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ
คุณธนรัชต์ พสวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด
คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด


=======================

รับชม สัมมนา "ลงทุนทอง 57 วิกฤตหรือโอกาส" ทั้ง 2 ช่วง....http://www.youtube.com/watch?v=mzi70pN_OjI&list=PLDF5_m4Y0DHL39cXXsyp2E0...