วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 42 min 5 sec ago

วิเคราะห์ GBP/JPY 22 พ.ค.18 08:25

11 hours 40 min ago

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 149.50

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 149.50 เป้าหมายต่อไปที่ 148.70 และ 148.40

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 149.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 150.00 และ 150.40 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
150.40
150.00
149.50
149.01 สุดท้าย
148.70
148.40
148.15

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 22 พ.ค.18 08:13

11 hours 41 min ago

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.55

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 130.55 เป้าหมายต่อไปที่ 131.15 และ 131.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 130.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 130.20 และ 129.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
131.65
131.40
131.15
130.85 สุดท้าย
130.55
130.20
129.80

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 22 พ.ค.18 08:07

11 hours 42 min ago

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2820

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2820 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2750 และ 1.2725

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2820 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2845 และ 1.2880 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านลงไปที่ระดับ 30

แนวรับและแนวต้าน:
1.2880
1.2845
1.2820
1.2776 สุดท้าย
1.2750
1.2725
1.2700

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 22 พ.ค.18 08:03

11 hours 43 min ago

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6920

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6920 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6975 และ 0.7000

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6920 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6900 และ 0.6880 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7025
0.7000
0.6975
0.6952 สุดท้าย
0.6920
0.6900
0.6880

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 21 พ.ค.18 10:21

Mon, 05/21/2018 - 10:36

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 111.25
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 110.60

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 110.60 เป้าหมายต่อไปที่ 111.25 และ 111.60

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 110.60 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 110.40 และ 110.05 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
112.00
111.60
111.25
111.08 สุดท้าย
110.60
110.40
110.05

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 21 พ.ค.18 10:19

Mon, 05/21/2018 - 10:35

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3485

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3485 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3420 และ 1.3390

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3485 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3530 และ 1.3570 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านลงไปที่ระดับ 30

แนวรับและแนวต้าน:
1.3570
1.3530
1.3485
1.3434 สุดท้าย
1.3420
1.3390
1.3350

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 21 พ.ค.18 10:15

Mon, 05/21/2018 - 10:33

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1790

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1790 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1720 และ 1.1700

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1790 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1820 และ 1.1855 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI จะอยู่ต่ำกว่าบริเวณเป็นกลางที่ 50

แนวรับและแนวต้าน:
1.1855
1.1820
1.1790
1.1748 สุดท้าย
1.1720
1.1700
1.1660

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ EUR/JPY 18 พ.ค.18 10:04

Fri, 05/18/2018 - 10:13

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 131.15
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.45

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 130.45 เป้าหมายต่อไปที่ 131.15 และ 131.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 130.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 130.20 และ 129.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
131.75
131.40
131.15
130.95 สุดท้าย
130.45
130.20
129.80

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 18 พ.ค.18 10:00

Fri, 05/18/2018 - 10:12

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 149.45

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 149.45 เป้าหมายต่อไปที่ 150.40 และ 150.75

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 149.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 149.05 และ 148.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
151.30
150.75
150.40
149.90 สุดท้าย
149.45
149.05
148.70

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 18 พ.ค.18 09:56

Fri, 05/18/2018 - 10:10

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2785

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2785 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2870 และ 1.2895

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2785 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2750 และ 1.2725 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.2925
1.2895
1.2870
1.2831 สุดท้าย
1.2785
1.2750
1.2725

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 18 พ.ค.18 09:55

Fri, 05/18/2018 - 10:09

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6900

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6900 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6870 และ 0.6850

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6900 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6920 และ 0.6940 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.6870 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.6850

แนวรับและแนวต้าน:
0.6940
0.6920
0.6900
0.6882 สุดท้าย
0.6870
0.6850
0.6820

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 18 พ.ค.18 09:53

Fri, 05/18/2018 - 10:08

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7525

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7525 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7495 และ 0.7475

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7525 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7545 และ 0.7565 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.7495 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.7475

แนวรับและแนวต้าน:
0.7565
0.7545
0.7525
0.7510 สุดท้าย
0.7495
0.7475
0.7460

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 18 พ.ค.18 09:52

Fri, 05/18/2018 - 10:07

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0000

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0000 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0020 และ 1.0040

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0000 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9980 และ 0.9955 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.0000 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.0055
1.0040
1.0020
1.0008 สุดท้าย
1.0000
0.9980
0.9955

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 18 พ.ค.18 09:50

Fri, 05/18/2018 - 10:05

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: 111.00 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 110.40

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 110.40 เป้าหมายต่อไปที่ 111.00 และ 111.25

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 110.40 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 110.05 และ 109.75 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
111.60
111.25
111.00
110.94 สุดท้าย
110.40
110.05
109.75

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 18 พ.ค.18 09:45

Fri, 05/18/2018 - 10:04

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3540

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3540 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3480 และ 1.3450

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3540 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3570 และ 1.3600 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.3540 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.3480 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
1.3600
1.3570
1.3540
1.3512 สุดท้าย
1.3480
1.3450
1.3420

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 18 พ.ค.18 09:43

Fri, 05/18/2018 - 10:02

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.1835
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1835

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1835 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1760 และ 1.1720

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1835 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1875 และ 1.1940 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 1.1835 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

แนวรับและแนวต้าน:
1.1940
1.1875
1.1835
1.1803 สุดท้าย
1.1760
1.1720
1.1675

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 18 พ.ค.18 09:36

Fri, 05/18/2018 - 10:01

AUD/USD: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7710

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7710 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7325 และ 0.7160

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7710 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7820 และ 0.7990 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.7710 เป็นสัญญาณลบที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 0.7325 ได้

แนวรับและแนวต้าน:
0.7990 ***
0.7820 ***
0.7710 ***
0.7511 สุดท้าย
0.7325 ***
0.7160 ***
0.7000 **

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ GBP/JPY 16 พ.ค.18 08:25

Wed, 05/16/2018 - 08:25

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 148.45
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.45

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 148.45 เป้าหมายต่อไปที่ 149.25 และ 149.60

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 148.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 148.20 และ 147.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
150.10
149.60
149.25
148.95 สุดท้าย
148.45
148.20
147.90

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 16 พ.ค.18 08:21

Wed, 05/16/2018 - 08:23

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.90

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.90 เป้าหมายต่อไปที่ 130.05 และ 129.70

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.35 และ 131.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 130.90 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 130.05 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
131.70
131.35
130.90
130.45 สุดท้าย
130.05
129.70
129.30

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 16 พ.ค.18 08:14

Wed, 05/16/2018 - 08:21

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2840

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2840 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2895 และ 1.2925

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2840 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2785 และ 1.2750 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
1.2950
1.2925
1.2895
1.2871 สุดท้าย
1.2840
1.2785
1.2750

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

Pages