Investing.comForex Charts powered by Investing.com

วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 58 min 42 sec ago

วิเคราะห์ GBP/USD 18 ก.ย.2560 13:38

Mon, 09/18/2017 - 13:38

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: 1.3705 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3500

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3500 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3620 และ 1.3705

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3500 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3440 และ 1.3380 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.3800
1.3705
1.3620
1.3570 สุดท้าย
1.3500
1.3440
1.3380

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 18 ก.ย.2560 13:37

Mon, 09/18/2017 - 13:37

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.9615
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9615

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9615 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9585 และ 0.9565

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9615 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9645 และ 0.9680 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 0.9615

แนวรับและแนวต้าน:
0.9680 **
0.9645 **
0.9615 ***
0.9600 สุดท้าย
0.9585 ***
0.9565 **
0.9545 **

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ EUR/JPY 18 ก.ย.2560 13:35

Mon, 09/18/2017 - 13:35

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 132.10
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 132.10

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 132.10 เป้าหมายต่อไปที่ 133.10 และ 133.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 132.10 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 131.75 และ 131.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
134.00
133.50
133.10
132.60 สุดท้าย
132.10
131.75
131.30

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 18 ก.ย.2560 13:34

Mon, 09/18/2017 - 13:34

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2165

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2165 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2220 และ 1.2240

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2165 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2140 และ 1.2120 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.2165 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.2270 ***
1.2240 ***
1.2220 ***
1.2192 สุดท้าย
1.2165 **
1.2140 **
1.2120 ***

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 18 ก.ย.2560 13:33

Mon, 09/18/2017 - 13:33

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 149.65

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 149.65 เป้าหมายต่อไปที่ 151.65 และ 152.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 149.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 148.35 และ 146.60 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
154.25
152.70
151.65
150.80 สุดท้าย
149.65
148.35
146.60

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ NZD/USD 18 ก.ย.2560 13:32

Mon, 09/18/2017 - 13:32

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7280

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7280 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7345 และ 0.7370

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7280 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7260 และ 0.7235 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.7400 ***
0.7370 ***
0.7345 ***
0.7320 สุดท้าย
0.7280 ***
0.7260 ***
0.7235 ***

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ EUR/JPY 18 ก.ย.2560 13:31

Mon, 09/18/2017 - 13:31

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 132.10
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 132.10

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 132.10 เป้าหมายต่อไปที่ 133.10 และ 133.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 132.10 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 131.75 และ 131.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
134.00
133.50
133.10
132.76 สุดท้าย
132.10
131.75
131.30

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ AUD/USD 14 ก.ย.2560 12:58

Thu, 09/14/2017 - 12:58

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7970

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7970 เป้าหมายต่อไปที่ 0.8045 และ 0.8060

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7970 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7940 และ 0.7915 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.8080
0.8060
0.8045
0.8007 สุดท้าย
0.7970
0.7940
0.7915

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 14 ก.ย.2560 12:57

Thu, 09/14/2017 - 12:58

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1930

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1930 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1835 และ 1.1800

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1930 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1955 และ 1.1990 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.1990
1.1955
1.1930
1.1880 สุดท้าย
1.1835
1.1800
1.1775

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 14 ก.ย.2560 12:56

Thu, 09/14/2017 - 12:56

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9605

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9605 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9660 และ 0.9705

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9605 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9580 และ 0.9545 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.9750
0.9705
0.9660
0.9633 สุดท้าย
0.9605
0.9580
0.9545

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ GBP/USD 14 ก.ย.2560 12:55

Thu, 09/14/2017 - 12:55

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.3250
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3250

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3250 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3180 และ 1.3150

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3250 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3280 และ 1.3330 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.3330
1.3280
1.3250
1.3205 สุดท้าย
1.3180
1.3150
1.3115

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/JPY 14 ก.ย.2560 12:54

Thu, 09/14/2017 - 12:54

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.70

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 131.70 เป้าหมายต่อไปที่ 130.90 และ 130.60

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 131.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 132.00 และ 132.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
132.30
132.00
131.70
131.30 สุดท้าย
130.90
130.60
130.15

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 14 ก.ย.2560 12:53

Thu, 09/14/2017 - 12:53

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2125

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2125 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2215 และ 1.2245

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2125 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2080 และ 1.2055 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI เพิ่งแตะบริเวณเป็นกลางที่ 50% และกำลังปรับตัวดีขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2280 ***
1.2245 ***
1.2215 ***
1.2184 สุดท้าย
1.2125 **
1.2080 **
1.2055 *

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ USD/CAD 14 ก.ย.2560 12:52

Thu, 09/14/2017 - 12:52

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2125

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2125 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2215 และ 1.2245

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2125 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2080 และ 1.2055 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI เพิ่งแตะบริเวณเป็นกลางที่ 50% และกำลังปรับตัวดีขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2280 ***
1.2245 ***
1.2215 ***
1.2184 สุดท้าย
1.2125 **
1.2080 **
1.2055 *

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 14 ก.ย.2560 12:51

Thu, 09/14/2017 - 12:51

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวรับในการซื้อขายระหว่างวันบริเวณ 145.70
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.70

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 145.70 เป้าหมายต่อไปที่ 146.65 และ 147.30

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 145.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 144.80 และ 144.20 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 145.70 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
147.80
147.30
146.65
146.17 สุดท้าย
145.70
144.80
144.20

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ NZD/USD 14 ก.ย.2560 12:49

Thu, 09/14/2017 - 12:50

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7265

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7265 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7220 และ 0.7200

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7265 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7290 และ 0.7305 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 0.7265

แนวรับและแนวต้าน:
0.7305 ***
0.7290 ***
0.7265 ***
0.7237 สุดท้าย
0.7220 ***
0.7200 ***
0.7170 ***

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 14 ก.ย.2560 09:02

Thu, 09/14/2017 - 09:02

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.2125
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2125

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2125 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2215 และ 1.2245

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2125 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2080 และ 1.2055 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.2125 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.2280 ***
1.2245 ***
1.2215 ***
1.2169 สุดท้าย
1.2125 **
1.2080 **
1.2055 *

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 14 ก.ย.2560 09:00

Thu, 09/14/2017 - 09:01

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7265

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7265 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7220 และ 0.7200

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7265 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7290 และ 0.7305 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 0.7265

แนวรับและแนวต้าน:
0.7305 ***
0.7290 ***
0.7265 ***
0.7253 สุดท้าย
0.7220 ***
0.7200 ***
0.7170 ***

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 14 ก.ย.2560 08:59

Thu, 09/14/2017 - 08:59

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: 0.9660 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9605

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9605 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9660 และ 0.9705

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9605 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9580 และ 0.9545 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
0.9750
0.9705
0.9660
0.9650 สุดท้าย
0.9605
0.9580
0.9545

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 14 ก.ย.2560 08:58

Thu, 09/14/2017 - 08:58

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 110.90
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 109.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 109.90 เป้าหมายต่อไปที่ 110.90 และ 111.30

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 109.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 109.25 และ 108.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
111.70
111.30
110.90
110.67 สุดท้าย
109.90
109.25
108.70

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

Pages