วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 15 min 5 sec ago

วิเคราะห์ USD/CAD 10 ส.ค.18 09:10

1 hour 32 min ago

USD/CAD: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.3290
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3290

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3290 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2900 และ 1.2750

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3290 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3385 และ 1.3540 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับการดีดกลับทางเทคนิคต่อเนื่องได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.3540 **
1.3385 ***
1.3290 ***
1.3060 สุดท้าย
1.2900 **
1.2750 ***
1.2625 **

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 20 ส.ค.18 09:08

1 hour 33 min ago

NZD/USD: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6750

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6750 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6510 และ 0.6350

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6750 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6860 และ 0.6960 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 0.6750 ยังคงเป็นแนวต้าน อาจมีแนวโน้มลดลงไปที่ 0.6510

แนวรับและแนวต้าน:
0.6960 **
0.6860 ***
0.6750 ***
0.6624 สุดท้าย
0.6510 **
0.6350 **
0.6190 **

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 20 ส.ค.18 09:04

1 hour 36 min ago

AUD/USD: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7440

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7440 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7160 และ 0.7030

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7440 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7670 และ 0.7810 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 0.7440 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดว่าจะกลับคืนที่ 0.7160

แนวรับและแนวต้าน:
0.7810 **
0.7670 ***
0.7440 ***
0.7306 สุดท้าย
0.7160 ***
0.7030 **
0.6910 ***

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 20 ส.ค.18 09:02

1 hour 37 min ago

USD/CHF: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0070
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0070

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0070 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9785 และ 0.9700

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0070 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0175 และ 1.0250 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 1.0070 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

แนวรับและแนวต้าน:
1.0250 ***
1.0175 **
1.0070 ***
0.9949 สุดท้าย
0.9785 ***
0.9700 **
0.9575 **

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ GBP/USD 20 ส.ค.18 09:01

1 hour 39 min ago

GBP/USD: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3000

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3000 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2590 และ 1.2350

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3000 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3300 และ 1.3450 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 1.3000 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดว่าจะกลับคืนที่ 1.2590

แนวรับและแนวต้าน:
1.3450 ***
1.3300 ***
1.3000 ***
1.2750 สุดท้าย
1.2590 ***
1.2350 **
1.2110 **

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 20 ส.ค.18 08:58

1 hour 40 min ago

USD/JPY: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 112.15

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 112.15 เป้าหมายต่อไปที่ 109.20 และ 108.10

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 112.15 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 113.15 และ 114.50 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดการลบสะสมต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
114.50 **
113.15 ***
112.15 ***
110.43 สุดท้าย
109.20 ***
108.10 **
106.90 ***

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ EUR/USD 20 ส.ค.18 08:55

1 hour 42 min ago

EUR/USD: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1640

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1640 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1100 และ 1.0870

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1640 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1850 และ 1.1970 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 1.1640 ยังคงเป็นแนวต้าน อาจมีแนวโน้มลดลงไปที่ 1.1100

แนวรับและแนวต้าน:
1.1970 ***
1.1850 **
1.1640 ***
1.1437 สุดท้าย
1.1100 ***
1.0870 ***
1.0560 **

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ EUR/JPY 16 ส.ค.18 10:09

Thu, 08/16/2018 - 10:25

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 125.25

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 125.25 เป้าหมายต่อไปที่ 126.35 และ 127.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 125.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 124.85 และ 124.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
127.40
127.00
126.35
126.00 สุดท้าย
125.25
124.85
124.30

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 16 ส.ค.18 10:06

Thu, 08/16/2018 - 10:23

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 140.25

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 140.25 เป้าหมายต่อไปที่ 141.30 และ 141.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 140.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 139.90 และ 139.55 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการดีดตัว

แนวรับและแนวต้าน:
142.00
141.70
141.30
140.81 สุดท้าย
140.25
139.90
139.55

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 16 ส.ค.18 10:00

Thu, 08/16/2018 - 10:22

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9955

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9955 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9915 และ 0.9895

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9955 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9975 และ 0.9995 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 0.9955 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดว่าจะกลับคืนที่ 0.9915

แนวรับและแนวต้าน:
0.9995
0.9975
0.9955
0.9929 สุดท้าย
0.9915
0.9895
0.9880

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 16 ส.ค.18 09:58

Thu, 08/16/2018 - 10:21

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 110.45

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 110.45 เป้าหมายต่อไปที่ 110.95 และ 111.20

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 110.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 110.15 และ 109.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการดีดกลับ

แนวรับและแนวต้าน:
111.45
111.20
110.95
110.80 สุดท้าย
110.45
110.15
109.90

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ NZD/USD 16 ส.ค.18 09:57

Thu, 08/16/2018 - 10:19

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6555

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6555 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6590 และ 0.6610

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6555 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6540 และ 0.6520 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6625
0.6610
0.6590
0.6573 สุดท้าย
0.6555
0.6540
0.6520

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 16 ส.ค.18 09:55

Thu, 08/16/2018 - 10:18

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7205

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7205 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7290 และ 0.7325

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7205 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7180 และ 0.7155 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
0.7360
0.7325
0.7290
0.7255 สุดท้าย
0.7205
0.7180
0.7155

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ GBP/USD 16 ส.ค.18 09:54

Thu, 08/16/2018 - 10:17

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.2735
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2735

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2735 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2665 และ 1.2640

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2735 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2780 และ 1.2820 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.2735

แนวรับและแนวต้าน:
1.2820
1.2780
1.2735
1.2711 สุดท้าย
1.2665
1.2640
1.2600

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 16 ส.ค.18 09:53

Thu, 08/16/2018 - 10:16

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1330

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1330 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1400 และ 1.1430

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1330 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1300 และ 1.1270 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.1475
1.1430
1.1400
1.1370 สุดท้าย
1.1330
1.1300
1.1270

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 16 ส.ค.18 09:49

Thu, 08/16/2018 - 10:14

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3120

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3120 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3175 และ 1.3200

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3120 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3090 และ 1.3065 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.3230
1.3200
1.3175
1.3134 สุดท้าย
1.3120
1.3090
1.3065

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ EUR/AUD 15 ส.ค.18 11:22

Wed, 08/15/2018 - 11:48

EUR/AUD: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 1.5672 ยังคงเป็นแนวรับ
1.5672 คือจุดอ้างอิงทำกำไรของเรา.

จุดที่ต้องการ: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 1.5672 ยังคงเป็นแนวรับ

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.5672, คาดการณ์ 1.5638 และ 1.5618.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณและเป็นบวก. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 1.5700 และ 1.5700)

แนวรับและแนวต้าน:
1.5812 **
1.5792 *
1.5772 **
1.5752
אחרון:1.5701
1.5686
1.5672 **
1.5638 *
1.5618 **

Tags: วิเคราะห์EUR/AUD

วิเคราะห์ AUD/USD 14 ส.ค.18 13:08

Tue, 08/14/2018 - 13:23

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.7290
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7290

จุดที่ต้องการ: สถานะขายอยู่ที่ 0.7270 เป้าหมายที่ 0.7250 และ 0.7225

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7290 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7325 และ 0.7360 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 0.7290 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

แนวรับและแนวต้าน:
0.7360
0.7325
0.7290
0.7267 สุดท้าย
0.7250
0.7225
0.7200

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 14 ส.ค.18 13:07

Tue, 08/14/2018 - 13:22

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9945

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9945 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9925 และ 0.9910

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9945 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9960 และ 0.9975 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทั้งบวกและลบคละกันและทำให้เกิดความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9975
0.9960
0.9945
0.9940 สุดท้าย
0.9925
0.9910
0.9895

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ GBP/JPY 14 ส.ค.18 13:06

Tue, 08/14/2018 - 13:20

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวรับในการซื้อขายระหว่างวันบริเวณ 140.90
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 140.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 140.90 เป้าหมายต่อไปที่ 141.80 และ 142.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 140.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 140.20 และ 139.50 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
143.05
142.40
141.80
141.40 สุดท้าย
140.90
140.20
139.50

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

Pages