วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 20 min 12 sec ago

วิเคราะห์ AUD/USD 21 ก.พ.18 17:35

Wed, 02/21/2018 - 17:35

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7890

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7890 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7825 และ 0.7795

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7890 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7905 และ 0.7930 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.7930
0.7905
0.7890
0.7855 สุดท้าย
0.7825
0.7795
0.7770

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 21 ก.พ.18 17:34

Wed, 02/21/2018 - 17:34

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2370

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2370 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2300 และ 1.2260

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2370 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2410 และ 1.2435 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.2435
1.2410
1.2370
1.2330 สุดท้าย
1.2300
1.2260
1.2230

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 21 ก.พ.18 17:33

Wed, 02/21/2018 - 17:33

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 107.20

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 107.20 เป้าหมายต่อไปที่ 108.00 และ 108.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 107.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 106.70 และ 106.45 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
108.90
108.40
108.00
107.60 สุดท้าย
107.20
106.70
106.45

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 21 ก.พ.18 17:31

Wed, 02/21/2018 - 17:31

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.4005

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.4005 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3930 และ 1.3900

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.4005 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.4030 และ 1.4075 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.4075
1.4030
1.4005
1.3962 สุดท้าย
1.3930
1.3900
1.3860

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 21 ก.พ.18 17:30

Wed, 02/21/2018 - 17:30

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9325

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9325 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9410 และ 0.9450

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9325 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9295 และ 0.9260 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.9500
0.9450
0.9410
0.9370 สุดท้าย
0.9325
0.9295
0.9260

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ EUR/JPY 21 ก.พ.18 17:29

Wed, 02/21/2018 - 17:29

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 133.15

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 133.15 เป้าหมายต่อไปที่ 132.25 และ 131.95

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 133.15 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 133.40 และ 133.65 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
133.65
133.40
133.15
132.70 สุดท้าย
132.25
131.95
131.70

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 21 ก.พ.18 17:28

Wed, 02/21/2018 - 17:28

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2600

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2600 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2700 และ 1.2735

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2600 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2550 และ 1.2525 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.2770
1.2735
1.2700
1.2640 สุดท้าย
1.2600
1.2550
1.2525

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 21 ก.พ.18 17:26

Wed, 02/21/2018 - 17:26

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 150.85

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 150.85 เป้าหมายต่อไปที่ 149.45 และ 148.75

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 150.85 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 151.25 และ 151.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
151.70
151.25
150.85
150.10 สุดท้าย
149.45
148.75
147.95

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ NZD/USD 21 ก.พ.18 17:25

Wed, 02/21/2018 - 17:25

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7375

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7375 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7305 และ 0.7280

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7375 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7410 และ 0.7440 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.7440
0.7410
0.7375
0.7340 สุดท้าย
0.7305
0.7280
0.7260

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 21 ก.พ.18 11:39

Wed, 02/21/2018 - 11:39

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2380

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2380 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2300 และ 1.2260

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2380 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2410 และ 1.2435 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2435
1.2410
1.2380
1.2331 สุดท้าย
1.2300
1.2260
1.2230

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ GBP/USD 21 ก.พ.18 11:38

Wed, 02/21/2018 - 11:38

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3960

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3960 เป้าหมายต่อไปที่ 1.4030 และ 1.4075

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3960 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3930 และ 1.3900 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.4115
1.4075
1.4030
1.3987 สุดท้าย
1.3960
1.3930
1.3900

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 21 ก.พ.18 11:36

Wed, 02/21/2018 - 11:36

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 107.20

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 107.20 เป้าหมายต่อไปที่ 108.40 และ 108.90

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 107.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 106.70 และ 106.45 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
109.30
108.90
108.40
107.86 สุดท้าย
107.20
106.70
106.45

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 21 ก.พ.18 11:34

Wed, 02/21/2018 - 11:34

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9325

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9325 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9410 และ 0.9450

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9325 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9295 และ 0.9260 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9500
0.9450
0.9410
0.9373 สุดท้าย
0.9325
0.9295
0.9260

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ AUD/USD 21 ก.พ.18 11:33

Wed, 02/21/2018 - 11:33

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7905

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7905 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7825 และ 0.7795

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7905 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7930 และ 0.7965 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มลบสะสม

แนวรับและแนวต้าน:
0.7965
0.7930
0.7905
0.7857 สุดท้าย
0.7825
0.7795
0.7770

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ NZD/USD 21 ก.พ.18 11:31

Wed, 02/21/2018 - 11:32

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ตั้งเป้าที่ 0.7305
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7375

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7375 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7305 และ 0.7280

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7375 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7410 และ 0.7440 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.7440
0.7410
0.7375
0.7332 สุดท้าย
0.7305
0.7280
0.7260

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 21 ก.พ.18 11:30

Wed, 02/21/2018 - 11:30

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: 1.2665 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2600

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2600 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2665 และ 1.2700

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2600 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2550 และ 1.2525 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2735
1.2700
1.2665
1.2659 สุดท้าย
1.2600
1.2550
1.2525

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 21 ก.พ.18 11:28

Wed, 02/21/2018 - 11:28

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 149.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 149.90 เป้าหมายต่อไปที่ 151.25 และ 151.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 149.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 149.45 และ 148.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
152.20
151.70
151.25
150.75 สุดท้าย
149.90
149.45
148.80

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 21 ก.พ.18 11:27

Wed, 02/21/2018 - 11:27

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 132.50

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 132.50 เป้าหมายต่อไปที่ 133.15 และ 133.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 132.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 132.25 และ 131.95 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
133.65
133.40
133.15
132.92 สุดท้าย
132.50
132.25
131.95

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ NZD/USD 20 ก.พ.18 10:58

Tue, 02/20/2018 - 10:58

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7410

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7410 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7315 และ 0.7270

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7410 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7440 และ 0.7480 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านลงไปที่ระดับ 30

แนวรับและแนวต้าน:
0.7480
0.7440
0.7410
0.7352 สุดท้าย
0.7315
0.7270
0.7240

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 20 ก.พ.18 10:53

Tue, 02/20/2018 - 10:53

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 1.2590
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2525

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2525 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2590 และ 1.2620

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2525 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2490 และ 1.2445 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.2650
1.2620
1.2590
1.2578 สุดท้าย
1.2525
1.2490
1.2445

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

Pages